Cookies

Scroppino Club

PRIVACYVERKLARING
Als Scroppino Club zijn wij hofleverancier van gastvrijheid. De ultieme vorm van gastvrijheid is persoonlijke aandacht. Dat lukt alleen als wij weten wie u bent en wat uw wensen zijn. Met deze informatie gaan wij uiterst zorgvuldig om. Vertrouwen en discretie zijn voor ons vanzelfsprekend: wij doen er alles aan om de privacy van onze gasten en relaties te waarborgen. Over welke informatie wij nodig hebben en waarvoor wij deze info gebruiken, zijn we zo transparant mogelijk.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE MOGELIJK VAN U?
Uw gegevens: Gebruiken wij voor
NAW-gegevens: facturatie, klantcontact, commercieel contact
E-mail: klantcontact, commercieel contact/nieuwsbrieven mits OPT IN
Telefoonnummer: klantcontact, commercieel contact
Verjaardag: klantcontact
Functietitel: klantcontact, commercieel contact
Contacthistorie: toekomstige dienstverlening en operationele uitvoer
Klantverleden: toekomstige dienstverlening en operationele uitvoer
Dieetgegevens: operationele uitvoer evenementen en dienstverlening
Operationele documentatie: operationele uitvoer evenementen
Interesses: relationele incentives
Bankgegevens: facturatie

HOE VERZAMELEN WIJ DEZE GEGEVENS?
We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om een eventuele overeenkomst te sluiten en deze zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

WANNEER EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
• voor een effectief en persoonlijk contact
• om de uitvoer in het voortraject van potentiële dienstverlening optimaal te laten verlopen
• om de uitvoer van dienstverlening bij opdracht optimaal te laten verlopen
• voor de administratieve afhandeling van diensten en producten
• om u op de hoogte te kunnen houden van actualiteiten en promotiedoeleinden voor onze producten en diensten die vallen onder Scroppino Club.

Er wordt door ons zelf, professionele fotografen en videoprofessionals soms beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt voor drukwerk en digitale communicatie vanuit Scroppino Club. Wij benadrukken dat wij hierbij uiterst zorgvuldig omgaan met uw privacy. Wij volgen hierin de richtlijnen van het Portretrecht.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS
• Indien u geen opdrachtgever bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk per ultimo van het kalenderjaar vanaf het moment van ontvangen van uw persoonsgegevens worden verwijderd. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of bij goedkeuring langer bewaren.
• Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of bij goedkeuring langer bewaren.

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

DOORGIFTE AAN DERDEN
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe gecertificeerde datacentra voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze hosting provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Voor een juiste, efficiënte opslag en verwerking maken wij ook gebruikt van een gecertificeerd CRM-systeem dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van cybersecurity.

E-MAIL
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

UW RECHTEN
U hebt het recht:
• in te zien welke gegevens wij van u gebruiken.
• uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
• uw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Scroppino Club
Postbus 1156
2001 BD HAARLEM
M 06-18122570
administratie@scroppinoclub.nl
KvK 34.28.12.77
Btw nr NL1766.95.692.B01

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring (V1.0 – dd 17 mei 2018) gaat in per 25 mei 2018. Scroppino Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy verklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Cookies
Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor advertenties en sociale media

Toestemming voor cookies voor advertenties en sociale media
Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies kunnen wij onderscheiden in de volgende categorieën functionele, analytische, advertentie en sociale media cookies.

Gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers worden verzameld door advertentie en sociale media cookies. Door de derde partijen, zoals adverteerders worden hiermee gegevens verzameld om op uw afgestemde advertenties te kunnen tonen.
Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Als u niet wil dat uw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

Waarom cookies?
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites.

De bezochte website wordt hiermee zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk gemaakt voor de bezoeker. Er worden hierbij geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te kunnen volgen.

Functionele-, analytics- en aanbevelingscookies
Voor de technische en inhoudelijke optimalisatie worden deze cookies geplaatst. Persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, e-mailadres of persoonlijk internetgedrag kunnen niet uit deze cookies worden herleid. De cookies kunnen dus niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketingacties.

Advertentie, sociale media en overige Cookies
Door mediabedrijven zoals Google of Facebook worden er advertentie cookies geplaatst en deze kunnen ingezet worden voor het aanbieden van advertenties.

Als u deze cookies accepteert, kunnen persoonsgegevens zoals IP-adressen verkregen worden.

Sociale media cookies maken het mogelijk om website inhoud te delen met uw ‘’vrienden’’ of in contact te komen met de makers. De cookies zorgen er echter tegelijkertijd voor dat sociale media netwerken zoals Facebook uw internetgedrag kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Zie de cookie-instellingen voor meer informatie over deze cookies.

Cookie-instellingen aanpassen?
Te allen tijde kunt u de cookie-instellingen voor deze website wijzigen naar uw persoonlijke voorkeur. De pagina waarop u deze instellingen kunt wijzigen is te bereiken via de cookie-instellingen of via de pagina met onze algemene voorwaarden.

Cookie-instellingen
Wij gebruiken de volgende cookies:
Functioneel: De cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert.
Analytics: Met deze cookies kunnen wij het gebruik van de website meten. De gegevens die met deze cookie verzameld worden, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.
Aanbevelingen: Deze cookies worden gebruikt voor inhoud optimalisatie. Deze cookies worden nooit in combinatie met overige cookies gebruikt.
Sociale media: De inhoud van onze website wordt door middel van deze cookies gedeeld via sociale media. Sociale media netwerken doen aan profiling en tracking van bezoekers. Uw internetgedrag kan gemonitord worden door social media als u deze cookies accepteert.
Advertentiecookies: Als u deze cookies accepteert kan uw internetgedrag gemonitord worden door advertentie netwerken.
Overig: Deze cookies kunnen niet in één van de andere categorieën geplaatst worden. Door deze cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door social media, advertentie of andere netwerken.